چطور کسب و کار خود را از رقبا متمایز کنید؟ [ فیلم ]

چطور کسب و کار خود را از رقبا متمایز کنید؟
 
خیلی از افراد به این خاطر که در حوزه مورد نظرشان رقبای بسیاری در حال فعالیت هستند، هرگز دست به کار نمیشوند و از ایجاد و راه اندازی یک کسب و کار اینترنتی هراس دارند.
در این فیم به این پرسش پاسخ خواهیم داد که در صورتی که در حوزه مورد نظر شما رقبایی در حال فعالیت هستند چطور کسب و کار خود را ایجاد کرده و از آن ها متمایز عمل کنید.
 


 

 
 
 
 
 
نوشته چطور کسب و کار خود را از رقبا متمایز کنید؟ [ فیلم ] اولین بار در آموزش راه اندازی کسب و کار اینترنتی پدیدار شد.

Powered by WPeMatico